Norsk:
Sanne.com er Øystein Sannes personlige nettsider. Innhold på disse sidene er opphavsrettbeskyttet, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig samtykke i forkant. Dette gjelder også bildene som er publisert på domenet.
Spørsmål vedrørende siden kan sendes via kontaktskjema.

English.
Sanne.com is the personal website and blog of Øystein Sanne. All content is copyrighted, and can not be used without written permissjon prior to use.
Questions regarding this site can be sent with the contact-form.
Kontakt meg / Contact me

The domain is not for sale, and queries on buying it will not be answeed.